Narodziny Williama More’a

30 stycznia 1520 roku urodził się William More, członek Parlamentu, protestant, syn Christophera More’a, pełniącego funkcję administratora w czasach Henryka VII.