29.08.1538 – Aresztowanie Geoffreya Pole

29 sierpnia 1538 roku Henryk VIII nakazał aresztować Geoffreya Pole za kontaktowanie się z własnym bratem, Reginaldem Pole, przebywającym ówcześnie za granicą. Bracia Pole byli synami Margaret, hrabiny Salisbury, która m.in. za ich sprzeciw wobec działań króla miała zapłacić głową.