Polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Portalu jest Wydawnictwo „ASTRA” s.c. Jacek Małkowski, Wacław Małkowski  z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Wincentego Turka 14/25, 30-717 Kraków.

2. Portal przetwarza Dane w zakresie tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne.  

3. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Portal nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

5. Użytkownikom przysługuje prawo do:

  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  • żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
  • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: wydawnictwo@astra.krakow.pl.

 

PLIKI COOKIES:

 

1. Czym są pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostosowanie funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookie najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookie oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

2. Stosowanie cookies

Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej, Portal wydawnictwo-astra.pl (dalej „Portal”) wykorzystuje technologię cookies w celu zapisywania identyfikatora sesji. Identyfikator sesji wykorzystywany jest do zapamiętywania procesu zakupowego co umożliwia korzystanie z Portalu, w tym dokonywanie zakupów, jak również przyczynia się do jego rozwoju.

3. Google Analytics

Portal wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali. Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

4. Retargeting Personalizowany RTB (real time bidding)

Portal stosuje usługi Retargetingu Personalizowanego w stosunku do użytkowników Portalu.  Usługa ta polega na wykorzystaniu informacji zebranych o Użytkownikach odwiedzających Portal, w celu wyświetlania przekazów reklamowych dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 

5. Sposób postępowania z Cookies

Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na działanie funkcjonalności Portalu.