22.08.1485 – Bitwa pod Bosworth

22 sierpnia 1485 roku na polach pod Bosworth wojska Ryszarda III zostały pokonane przez armię Henryka, hrabiego Richmond. Król Ryszard zginął na polu bitwy, a zwycięski hrabia zasiadł na tronie Anglii jako Henryk VII, zapoczątkowując tym samym panowanie dynastii Tudorów.