15.11.1577 – Francis Drake rozpoczyna drugą wyprawę wokół ziemi

15 listopada 1577 roku Francis Drake wyruszył na wyprawę morską, chcąc zająć hiszpańskie posiadłości na Pacyfiku, podczas której jako drugi opłynął Ziemię. W uznaniu jego zasług królowa Elżbieta I nadała mu szlachectwo.