10.05.1536 – Anna i jej kochankowie winni zdrady…?

10 maja 1536 roku Giles Heron, przewodzący ławy przysięgłych, zięć nieżyjącego już Tomasza More’a, poinformował o decyzji przysięgłych, zgodnie z którą istniały wystarczające dowody na to, że Anna Boleyn, Jerzy Boleyn, Mark Smeaton, sir Henry Norris, sir Francis Weston i sir William Brereton są winni zarzucanym im przestępstwom i staną przed sądem.