10.03.1629 – Rozwiązanie parlamentu

Król Anglii Karol I Stuart rozwiązał parlament i rozpoczął 11-letnie dyktatorskie rządy.