09.11.1492 – Traktat w Etaples

9 listopada 1492 roku król Francji Karol VIII Walezjusz i król Anglii Henryk VII Tudor zawarli traktat w Etaples, na mocy którego Karol VIII zobowiązywał się wypłacić wysokie odszkodowanie oraz zgodził się nie popierać pretendenta do tronu angielskiego, Perkina Werbecka, w zamian za co Henryk VII uznał francuskie zwierzchnictwo nad Bretanią.