02.02.1461 – Bitwa pod Mortimer’s Cross

2 lutego 1461 roku podczas wojny Dwóch Róż doszło do zbrojnego starcia pomiędzy rodem Yorków a Lancasterów. Armią Yorków dowodził młody Edward, hrabia Marchii, późniejszy król Edward IV, i poprowadził ją do zwycięstwa.