29.04.1429 – Joanna d’Arc pod Orleanem


29 kwietnia 1429 roku (podczas wojny stuletniej) Joanna d’Arc przybyła pod oblężony przez Anglików Orlean.