28.05.1533 – Legalni małżonkowie

28 maja 1533 roku Thomas Cranmer, nawiązaując do decyzji sądu, który orzekł, że małżeństwo Henryka VIII i Katarzyny Aragońskiej jest nieważne, oznajmił, że teraz prawowitą małżonką angielskiego monarchy jest Anna Boleyn. W rzeczywistości Henryk i Anna zawarli związek małżeński już kilka miesięcy wcześniej, na długo przed ogłoszeniem wyroku sądu.