24.01.1536 – Wypadek Henryka VIII

24 stycznia 1536 roku Henryk VIII odniósł poważne obrażenia podczas turnieju. Jak donosił ambasador cesarski, Eustace Chapuys, wielu poważnie obawiało się nie tylko o zdrowie, ale i o życie króla. Według części źródeł spodziewająca się wówczas dziecka Anna Boleyn poroniła na wieść o ciężkim stanie króla.