18.12.1551 – Założenie Kompani Moskiewskiej

18 grudnia 1551 roku w Londynie z inicjatywy kupców zainteresowanych handlem z krajami Dalekiego Wschodu powstała angielska spółka akcyjna zwana Kompanią Moskiewską. Jej pomysłodawcą był Robert Thorne, a na czele spółki stanął żeglarz Sebastian Cabot.