17.04.1534 – Uwięzienie Tomasza Morusa


17 kwietnia 1534 roku sir Tomasz Morus, kanclerz Henryka VIII, został wtrącony do Tower za to, że nie chciał uznać postanowień Aktu supremacji. Z więzienia napisał list do swojej córki, Margaret Roper, w którym pisał, że przygotowuje się na rychłą śmierć.