15.09.1514 – Tomasz Wolsey arcybiskupem Yorku

15 września 1514 roku Tomasz Wolsey został oficjalnie mianowany arcybiskupem Yorku, po tym jak w sierpniu został wybrany na to stanowisko. Wcześniej pełnił już funkcję biskupa Lincoln.