11.08.1534 – Ukaranie franciszkanów obserwantów

11 sierpnia 1534 roku bracia franciszkanie obserwanci zostali ukarani przez Henryka VIII za ich poparcie dla królowej Katarzyny Aragońskiej oraz odmowę przyjęcia zwierzchnictwa króla nad Kościołem w Anglii. Według ówczesnych źródeł, zostali zakuci w łańcuchy i byli traktowani jak więźniowie, a wielu z nich niebawem zmarło.