10.06.1540 – Aresztowanie Tomasza Cromwella

10 czerwca 1540 roku Tomasz Cromwell, minister Henryka VIII, został oskarżony o zdradę, aresztowany i osadzony w Tower of London. Był inicjatorem nieudanego (jak się miało okazać) małżeństwa Henryka z Anną Kliwijską.