08.03.1539  – Stracenie Nicolasa Carewa

8 marca 1539 roku został stracony Nicolas Carew, dworzanin, ambasador i przeciwnik polityczny kardynała Wolseya.