07.11.1474 – Narodziny Lorenza Campeggio

7 listopada 1474 roku w Mediolanie przyszedł na świat włoski kardynał Lorenzo Campeggio. W 1528 roku jako legat papieski wraz z Thomasem Wolseyem miał podjąć decyzję w sprawie unieważnienia małżeństwa Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. Nie zdecydował się na ten krok z uwagi na skomplikowaną wówczas sytuację polityczną w Europie (papież Klemens VII był zakładnikiem Karola V, siostrzeńca królowej Katarzyny).