07.07.1456 – Pośmiertna rehabilitacja Joanny d’Arc

7 lipca 1456 roku trybunał, który zebrał się w celu zbadania prawomocności wyroku skazującego Joannę d’Arc, orzekł jej niewinność i oczyścił ją z postawionego wiele lat wcześniej zarzutu herezji.