01.04.1538 – Śmierć Amyasa Pauleta

1 kwietnia 1538 roku zmarł Amyas Paulet. Za panowania Henryka VIII był zaufanym żołnierzem. Wcześniejszy władca, Henryk VII, z uwagi na jego zasługi, nakazał mu eskortować Katarzynę Aragońską, gdy podróżowała ona do Londynu, by poślubić księcia Artura.