Joanna Sapeta

Joanna Sapeta

Joanna Sapeta

dr historii – nauczyciel, muzealnik, archiwista i bibliotekarz; autorka kilkudziesięciu artykułów i publikacji o tematyce historycznej, naukowo zajmująca się historią polskiego ruchu ludowego XX wieku; pasjonat odkrywania historii lokalnej; miłośnik kuchni roślinnej, podróży i filmów kostiumowych.