Martyna Olszowska

Martyna Olszowska

Martyna Olszowska

dr filmoznawstwa, dziennikarka, pasjonatka Australii, filmów kostiumowych i fotografii. Wiele lat temu zafascynowała się rosyjską dynastią Romanowów, a zainteresowanie epoką Tudorów przyszło wraz z filmem Shekhara Kapura Elisabeth (1998).