Marek Wasilewicz

Marek Wasilewicz

Marek Wasilewicz

mediewista, doktorant w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują: historię Uniwersytetu Krakowskiego oraz dzieje elit politycznych, społecznych, gospodarczych i kościelnych Polski średniowiecznej.