21.10.1449 – Narodziny Jerzego Plantageneta, księcia Clarence

21 października 1449 roku przyszedł na świat Jerzy Plantagenet, książę Clarence. Jerzy był synem Ryszarda Plantageneta, księcia Yorku, i księżnej Cecylii Neville, oraz bratem królów: Edwarda IV i Ryszarda III.