08.08.1588 – Bitwa pod Gravelines


8 sierpnia 1588 roku flota angielska zadała poważne straty hiszpańskiej Wielkiej Armadzie. Pomimo tego Armada nadal istniała jako flota i stanowiła znaczącą siłę.