Kobiety w Turcji osmańskiej (cz. I)

Stereotypowy, wielokrotnie powielany wizerunek muzułmańskiej kobiety ukazuje ją jako trudną do rozpoznania postać, okutaną zwykle w czador, z zasłoniętą twarzą…