26.10.1538 – Przesłuchanie Geoffreya Pole’a

26 października 1538 roku Geoffrey Pole, brat kardynała Reginalda Pole’a i syn Margaret, hrabiny Salisbury, został przesłuchany w więzieniu Tower of London. Powodem były listy, które on i jego rodzina otrzymali od przebywającego za granicą Reginalda, a które rzekomo wskazywały, że cała rodzina Pole’ów potępia panującego króla i jego politykę.