24.11.1572 – Śmierć Johna Knoxa

24 listopada 1572 roku zmarł John Knox, duchowny kalwiński i przywódca reformacji w Szkocji, twórca narodowego protestanckiego Kościoła Szkocji. W czasach panowania Edwarda VI pełnił funkcję nadwornego kaznodziei królewskiego i nauczał niemal w całej Anglii.