14.12.1542 – Maria Stuart królową Szkotów

14 grudnia 1542 roku Maria Stuart, córka Jakuba V i Marii de Guise, została królową Szkotów. Ponieważ była zaledwie 6-dniowym niemowlęciem, rządy regencyjne w jej imieniu sprawował James Hamilton, drugi hrabia Arran.